• გახდით მომავლის გადახდის სისტემების პროვაიდერი Visa Direct– თან ერთად

    შესთავაზეთ რეალურ დროში push გადახდის შესაძლებლობები1 და გააძლიერეთ თქვენი და თქვენი მომხმარებლის ბიზნესი.

Why Visa Direct for payment providers and acquirers


Offer real-time1 push payments with Visa Direct


See Visa Direct in action

Watch the video below to see how Visa Direct can help transform the way people and businesses pay each other.
Elevators inside a mall.

Become a solution provider

Interested in providing real-time1 payment solutions with Visa Direct? Find out how your organisation can be added to our solution provider directory.

More to explore