ფინანსურ სერვისებთან წვდომის გაძლიერება

ჩვენი პროდუქცია ეხმარება არაპრივილეგირებულ პირებს მთელ მსოფლიოში.
Illustration: mobile phone displaying data transfer.

თანხის გაგზავნა და მიღება

მსოფლიოს მრავალ ნაწილში, ბარათიდან ბარათზე განხორციელებული მნიშვნელოვანი გადასახადები არაეფექტური და ძვირია. დასახმარებლად, Visa გთავაზობთ სწრაფ, ეფექტურ და საიმედო პირადი გადახდის ოფციებს, მომსახურების არაპრივილეგირებული პირებისთვის.

გადახდა ყოველდღიური საჭიროებებისთვის

მთელ აფრიკაში, ინდოეთსა და განვითარებადი ეკონომიკის მქონე სხვა ქვეყნებში, Visa-ს ელექტრონული გადახდები არაპრივილეგირებულ პირებს უზრუნველყოფს უკეთესი საშუალებით, გადაიხადონ ისეთი საჭიროებებისთვის, როგორიცაა საკვები, ტანსაცმელი, მედიკამენტები და ტრანსპორტირება.
Illustration: Sun with dollar sign in middle.

სოციალური გადახდების მიღება

ბევრი სამთავრობო უწყება იყენებს Visa-ს პროდუქტებს წინასწარი გადახდით, რათა მიაწოდოს თანხა პირებს, რომელთაც არა აქვთ საბანკო ანგარიში და არაპრივილეგირებულ პირებს და ათავისუფლებს მათ ნაღდი ფულადი სახსრებით ან საქონლით გადახდისგან.

პარტნიორობა ხელმისაწვდომობისთვის

ფინანსურ სერვისებთან მეტი წვდომის მიღწევა მოითხოვს ერთობლივ მუშაობას წამყვან პარტნიორებთან.

ფინანსური განათლება

მსოფლიოს გაძლიერება ფინანსური ცოდნით