ჩვენი გამოცდილება

ინოვაციური გუნდი


ჩვენს ცენტრში მისასვლელი მიმართულებები

The exterior of the Dubai Innovation Center.
The entrance to the Dubai Innovation Center.
The reception area of the Dubai Innovation Center, which includes a Visa logo on the wall.