ჩვენი გამოცდილება


მოუსმინეთ ჩვენს ერთ-ერთ კლიენტს

Head of Cards and Payments at Jyske Bank Katrine Primdahl with an office setting in the background.

ინოვაციური გუნდი


ჩვენს ცენტრში მისასვლელი მიმართულებები

Front view of the Visa London Innovation Center headquarters.