მაგალითის ჩვენება

კორპორაციული პასუხისმგებლობისა და გამჭვირვალობის ხელშეწყობა სრულყოფილი ბიზნეს გარემოს შესაქმნელად. შეიტყეთ მეტი Visa-ს 2016 წლის კორპორაციული პასუხისმგებლობის ანგარიშის შესახებ.