• გადახდის მიღების და გაცემის უკეთესი გზა

    ჩვენ მომხმარებლებს და სავაჭრო ობიექტებს საშუალებას ვაძლევთ ბიზნესი თავდაჯერებულად აწარმოონ.

Our business

Our technology and innovation make digital payments a reality for consumers, businesses, banks and governments.

The Visa transaction

Illustration of small business store front with figure in doorway.

The merchant

The retailer, restaurant, hotel or airline that accepts Visa.
Bank.

The acquirer

The financial institution that enables merchants to be paid.
Visa credit card.

The issuer

The financial institution that provides Visa cards and payment products.

The cardholder

The consumer or business using Visa cards and payment products.
Historical photo of employees working in a computer room in the 1950s.

Visa rules and policy