• პინ-კოდის უსაფრთხოება

    Visa ამარტივებს პინ-კოდის უსაფრთხოებასთან შესაბამისობის ვალიდაციას ყველა რეგიონში.

პინ-კოდის უსაფრთხოების სიახლეები

Woman paying at gas pump.
Hand at ATM keyboard.
Presenting a contactless Visa debit card at checkout.