რა არის Visa Checkout-ი

Interconnection between Visa credit card, laptop, smart phone, and smartwatch illustrated by dotted line.

რატომ Visa Checkout-ი

ზრდის გადახდებით მიღებულ შემოსავალს

Visa Checkout-ის მეშვეობით, შეგიძლიათ თქვენი ბარათის მფლობელებს შესთავაზოთ ვაჭრობის და სწრაფი შეძენის მარტივი და უსაფრთხო გზა. ეს ხელს უწყობს ინტერნეტ მაღაზიაში მეტი ფულის ხარჯვას.

გახდით ლიდერი თქვენს ბრენდთან ერთად

Visa Checkout ხელს უწყობს ემიტენტების ბრენდებს ციფრული გადახდების სფეროში და ქმნის ემიტენტების, როგორც ინოვაციების ლიდერების იმიჯს.
An illustration showcasing different variations of the Visa Checkout button.

დაიცავით თქვენი ბარათის მფლობელები

Visa Checkout აფასებს რისკებს ყოველი მოქმედების შესრულებისას და ქმნის საიმედო საფუძველს შესყიდვების დაბრკოლებების გარეშე განხორციელებისთვის.
Laptop displaying secure padlock and tablet displaying fingerprint.

აძლიერებს ბარათის მფლობელების კმაყოფილებას

უკანასკნელი კვლევის თანახმად Visa Checkout უზრუნველყოფს მომხმარებლებისთვის მარტივ და სანდო გამოცდილებას.

ახალი + აღსანიშნავი

Online shopping on a mobile phone using Visa Checkout.
Woman seated at the bar with a friend at a restaurant smiling down at her phone.

შეინარჩუნეთ ყველაზე ხშირად გამოყენებადი ბარათი და გაზარდეთ ონლაინ მოხმარება

გააგებინეთ Visa Checkout-ის შესახებ თქვენი ბარათების მფლობელებს მზა მარკეტინგული მასალების მეშვეობით. მზა მარკეტინგული მასალები საშუალებას გაძლევთ შექმნათ მორგებული კამპანია, რომელიც ხელს შეუწყობს Visa Checkout-ის რეგისტრაციას და გამოყენებას.

მიიღეთ უფასო მარკეტინგული რესურსების წვდომა

დარეგისტრირდით Visa ონლაინში ჩვენი უფასო მარკეტინგული ინსტრუმენტების მიღებისთვის.