• ინოვაციური გადახდის გამოცდილება განვითარებად მრეწველობაში

    შეიტყვეთ, თუ როგორ შეიძლება, Visa Sensory Branding დაგეხმაროთ თქვენი გადახდის გადაწყვეტის დიფერენცირებასამდა უფრო მეტი ბიზნესის მოზიდვაში.

A smartwatch, a laptop, a smartphone, and a sales terminal all showing a circle with a checkmark in it and the word Approved below.

Woman merchant handing customer her card after completing sale.
Three people sitting on a couch and looking at one person's tablet while chatting.

Illustration of a house on a phone representing enhanced perception.

Enhanced perception

94 percent cited greater favorability toward technology partners.¹
An illustration of a circle pointing in different directions representing customization.

Built-in customization

Color sets, backgrounds and other design options set you apart.
Illustration of a hand holding a Visa card.

Easy integration

Visa Sensory Branding requires minimal engineering effort.

A woman and a man looking at a tablet together.