12%-მდე ფასდაკლება სასტუმროს დაჯავშნისას Agoda.com-ზე

ეგზოტიკური ქვეყნები, საუკეთესო სასტუმროები, პრემიუმ კლასის სერვისი და ექსკლუზიური შეთავაზებები - Visa-სა და Agoda-ს სასტუმროს ონლაინ დაჯავშნის სისტემასთან ერთად ერთდროულად არის შესაძლებელი!

აღმოაჩინეთ 985,000-ზე მეტი საცხოვრებელი მსოფლიოს გარშემო, პერსონალური პრივილეგიები, ბონუს პროგრამა და კიდევ უფრო მეტი შეთავაზება.

შეთავაზებით სარგებლობისთვის:

 • დაჯავშნეთ საცხოვრებელი Agoda-ს ვებ-გვერდზე მოცემული ბმულის საშუალებით: agoda.com/c/visacemea.
 • შეთავაზებით სარგებლობა შეუძლებელია საიტზე ან ადგილზე არსებულ სხვა შეთავაზებებთან ან აქციებთან ერთად.
 • შეთავაზება ვრცელდება მხოლოდ საცხოვრებლის საფასურზე და არ ეხება გადასახადებსა და საკომისიოს.
 • კონკრეტულ ქვეყნებსა და საცხოვრებლებზე ვრცელდება სპეციალური პირობები.
 • შეუძლებელია შეთავაზების სხვისთვის გადაცემა, მისი დაგროვება, ნაღდ ფულზე ან სხვა პროდუქტებზე გადაცვლა და მისი გამოყენება სხვა ფასდაკლებებთან, შეთავაზებებთან, ფასდაკლებულ ნივთებთან და ფიქსირებულ ფასთან ერთად (თუ მითითებული არ არის).

 • შეთავაზება ვრცელდება Visa Gold, Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite, Visa Business, Visa Platinum Business და Visa Signature Business ბარათებზე. შეთავაზებით სარგებლობისთვის, ბარათის მფლობელელმა უნდა გადაიხადოს საკუთარი Visa ბარათით.

 • შეთავაზება ვრცელდება მხოლოდ შერჩეულ ობიექტებზე შესაბამისი შეთავაზების გვერდის საშუალებით დაჯავშნისას: Agoda.com

 • Agoda იტოვებს უფლებას მომხმარებელს შესთავაზოს შერჩეული და დროებითი „ტაქტიკური შეთავაზებები“ უფრო მაღალი ფასდაკლების ოდენობით შერჩეული ქვეყნების შემთხვევაში.

 • შეთავაზება ექვემდებარება Agoda-ს წესებსა და პირობებს. დავის შემთხვევაში, ბანკისა და/ან Agoda-ს გადაწყვეტილება საბოლოოა.

 • შეთავაზება ვრცელდება მხოლოდ საცხოვრებელი ნომრის ღირებულებაზე (ადგილობრივი გადასახადების, მომსახურების საკომისიოს, დამატებითი გადასახადების, პერსონალური მოხმარების და სხვა მსგავსი გადასახადების გამოკლებით).

 • Visa-ს და/ან Agoda-ს აქვთ უფლება ნებისმიერ დროს შეცვალონ შეთავაზების ვადები / წესები და პირობები. შეთავაზება შეიძლება შეწყდეს ან გაუქმდეს ნებისმიერ დროს წინასწარი გაფრთხილების გარეშე.

 • შეთავაზების ფასდაკლება გამოჩნდება მხოლოდ შეთავაზების მთავარი გვერდის (landing page) დაჯავშნის ფორმაზე მას შემდეგ რაც შეყვანილი იქნება ვალიდური Visa ბარათის ნომერი.

 • ეჭვის თავიდან აცილების მიზნით, ფასდაკლება ვრცელდება ბარათის მფლობელის მიერ დაჯავშნისას განხორციელებულ ტრანზაქციებზე და არა სასტუმროში ყოფნის დროს.

 • Visa-ს ფასდაკლება ვრცელდება მხოლოდ Agoda-სთან განხორციელებულ ტრანზაქციებზე. Visa-ს ფასდაკლება არ ვრცელდება ჯავშნებზე, სადაც გადახდა პირდაპირ სასტუმროში ხდება.

შეთავაზება ვრცელდება Visa Gold, Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite, Visa Business, Visa Platinum Business და Visa Signature Business ბარათებზე.

შეთავაზება ძალაშია 2025 წლის 14 მაისამდე.

*შეთავაზების წესები და პირობები შეიძლება შეიცვალოს ორგანიზატორის მიერ წინასწარი გაფრთხილების გარეშე.