• მუსიკა არის ყველასთვის

    შენთვის, ვინც ზღვის ხმაშიც მუსიკალურ რიტმს აღიქვამს

ორწლიანი პაუზის შემდეგ შავი ზღვის  სანაპიროზე ჯაზი ბრუნდება!