• მუსიკა არის ყველასთვის

    შენთვის, ვინც ზღვის ხმაშიც მუსიკალურ რიტმს აღიქვამს