მიიღეთ ახალი ცოდნა Visa-თ!

დარეგისტრირდით ონლაინ პლატფორმებზე და ისწავლეთ სპეციალური შეთავაზებებით.

Visa ბარათის მფლობელები მიიღებენ 10%-იან ფასდაკლებას Coursera for Teams-ის წლიურ გამოწერაზე.

შეთავაზება ხელმისაწვდომია მხოლოდ კონტრაქტის პირველად შეძენისას. დამატებითი ლიცენზიების შემდგომი განახლება ან შესყიდვა შესაძლებელი იქნება მიმდინარე პერიოდის მოქმედი ფასების შესაბამისად .

შეთავაზების ფასები გავრცელდება როგორც წლიურ, ასევე კვარტლურ განვადებით გადახდაზე. პირველი წლის დასრულების შემდეგ, მიმღების საკრედიტო ბარათზე ავტომატურად ჩამოიჭრება განახლების საფასური.

მიმღებს შეუძლია გააუქმოს განახლება ონლაინ Coursera for Teams-ის საკუთარი ანგარიშის მეშვეობით. მოცემული შეთავაზება არ ექვემდებარება გადაცემას სხვა პირებზე და არ შეიძლება გაერთიანდეს სხვა რომელიმე შეთავაზებასთან.

შეთავაზება ვრცელდება ნებისმიერ Visa ბარათზე, 2022 წლის 30 სექტემბრამდე.

ფასდაკლებით სარგებლობისთვის, დარწმუნდით, რომ დარეგისტრირებული ხართ edX-ზე.

კოდი ვრცელდება 2500 მეტ კურსზე, რომელიც ამჟამად ხელმისაწვდომია.

კოდი ვრცელდება მხოლოდ ინდივიდუალურ კურსებზე და მისი გამოყენება შეუძლებელია სასწავლო პროგრამებზე. ასევე კოდის გამოყენება შეუძლებელია PennX-ისა და StanfordX-ის კურსებზე.

კოდი ვალიდურია 2022 წლის 30 სექტემბრის 23:59:59-მდე.

შეთავაზებით სარგებლობისთვის, გთხოვთ, გამოიყენოთ ბმული და შეიყვანოთ თქვენი მონაცემები.

შეთავაზების დეტალები ეფუძნება პარტნიორის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას. Visa არ იძლევა არანაირ გარანტიას მოწოდებული ინფორმაციის სისწორეზე. გთხოვთ, დაეკონტაქტოთ პარტნიორს, რათა დარწმუნდეთ, ხელმისაწვდომი და მოქმედია თუ არა შეთავაზება.

ფასდაკლებით სარგებლობისთვის, გამოიყენეთ პრომო კოდი 2UESGSVISA15 GetSmarter 2U-ს ვებ-გვერდზე.

მოცემული კოდი ვრცელდება მხოლოდ Visa ბარათის მფლობელებზე და არ ექვემდებარება სხვა პირებზე გადაცემას. კოდის გადაცვლა ნაღდ ფულზე ან კრედიტზე შეუძლებელია. კოდი დამოკიდებულია კონკრეტული კურსის თავისუფალი ადგილების ხელმისაწვდომობაზე და მისი გამოყენება შეგიძლიათ 2022 წლის 30 სექტემბრამდე.

შეთავაზება ვრცელდება მხოლოდ GetSmarter-ის კონკრეტულ მოკლევადიან ონლაინ-კურსებზე, რომლებიც ჩამოთვლილია ვებ-გვერდზე.

თითოეულ კურსზე რეგისტრაციისას მოქმედი დამატებითი წესები და პირობები შეგიძლიათ იხილოთ GetSmarter-ის ვებ-გვერდზე:

https://www.getsmarter.com/terms-andconditions-for-students.

კორპორატიული ტარიფების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ უშუალოდ GetSmarter-ს შემდეგ მისამართზე:

გთხოვთ გაითვალისწიოთ, რომ აღნიშნული შეთავაზება არ ვრცელდება შემდეგ ტერიტორიებზე:ირანის ისლამური რესპუბლიკა, კუბის რესპუბლიკა, სირიის არაბთა რესპუბლიკა, სუდანის რესპუბლიკა, კორეის სახალხო-დემოკრატიული რესპუბლიკა, ყირიმის ავტონომიური რესპუბლიკა, სომალის რესპუბლიკა, რუსეთის ფედერაცია.

შეთავაზება ვრცელდება მხოლოდ Skillshare-ის ახალ მომხმარებლებზე.

გადახდისთვის საჭიროა მოქმედი საკრედიტო ბარათით გადახდა.

სხვა შეთავაზებასთან გაერთიანება შეუძლებელია.

ნებადართულია მხოლოდ ერთი გადახდა ბარათის ერთ მფლობელზე.

მომხმარებელს თანხა ჩამოეჭრება უფასო გამოწერის დასრულების შემდეგ, თუ მომხმარებელი მას არ გააუქმებს. შეთავაზება ვრცელდება მხოლოდ Visa ბარათის მფლობელებზე.

საცდელი ვერსია ექვემდებარება Skillshare-ის მომსახურების პირობებს:

https://www.skillshare.com/terms.

 

შეთავაზების გამოყენების წესი: აირჩიეთ ენა, რომლის შესწავლაც გსურთ, გახსენით ანგარიში, გააფორმეთ წლიური გამოწერა, აირჩიეთ Visa გადახდის მეთოდად და მიიღეთ ფასდაკლება.

ფასდაკლება ავტომატურად გააქტიურდება Visa ბარათით გადახდის შემთხვევაში.

გამოწერა ავტომატურად განახლდება 12 თვის შემდეგ, სრული ღირებულებით და არა ფასდაკლებით შეთავაზებულ ფასად.

შეთავაზების გაუქმება შესაძლებელია ნებისმიერ დროს, განახლებამდე 24 საათით ადრე.

განსაკუთრებული შეთავაზება Visa1 ბარათის მფლობელებისთვის: როგორც Visa1 ბარათის მფლობელი, ჩვენთან თქვენ მიიღებთ 10%-იან ფასდაკლებას. სპეციალურად Visa1-სთვის განკუთვნილი გვერდის საშუალებით დაჯავშნისას ფასდაკლება ავტომატურად გააქტიურდება. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ თუ დაჯავშნისთვის არ გამოიყენებთ მოცემულ ვებ-გვერდს, თქვენ ვერ შეძლებთ ფასდაკლების გამოყენებას. Visa1 ბარათის ფასდაკლების გამოყენება შეუძლებელია სხვა აქციებთან ერთად.

1ვიზა