კამპანიის ჩატარების წესები და პირობები

კამპანია „მოკუმოკუ - ‘Off The Record’ ახალი ალბომის პრეზენტაციის ბილეთები“

Terms and Conditions of the campaign

Campaign “MokuMoku – ‘Off The Record’ New Album Presentation Tickets“