მუსიკა არის ყველასთვის

მათთვის, ვინც იცის, რომ ცხოვრება, როგორც ჯაზი, იმპროვიზაციაა

ჯაზის დღესასწაული