თუ ფინანსური ინსტიტუტი ხართ, დაუკავშირდით Visa-ს წარმომადგენელს მეტის გასაგებად

მცირე ბიზნესისთვის ან კერძო მეწარმეებისთვის, თქვენი საჭიროებების განსახილველად გაესაუბრეთ თქვენს ბანკს ან ფინანსურ ინსტიტუტს.