თქვენი ონლაინ რეპუტაციის მართვა

უფრო და უფრო მეტი მომხმარებელი მიმართავს ინტერნეტს, რომ მოიძიოს მეტი ინფორმაცია ბიზნესის შესახებ. მზად იქნება თქვენი ბიზნესი, როდესაც ისინი გიპოვიან?

შეფასებების მნიშვნელობა

52 percent of consumers search online.
Customer reviews influence more than 86 percent of online customers.

გამოიყენეთ მომხმარებელთა შეფასებები მაქსიმალურად

ჩვენ გაგაცანით, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ონლაინ ყოფნა და კარგი შეფასებების მიღებაც ამის ნაწილია. არ აქვს მნიშვნელობა რამდენად ბრწყინვალეა თქვენი ვებგვერდი და სოციალური ქსელი, თქვენი არსებული მომხმარებლების უკუკავშირი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ახალი მომხმარებლების მოძიებაში.