Facebook Ads

მიიღეთ ექსკლუზიური უპირატესობები Facebook-ის რეკლამის პაკეტში Visa-ს ბიზნეს ბარათით.
Facebook Ads - ეს არის რეკლამის ინსტრუმენტი, რომელიც ხელს უწყობს პროდუქციის სამიზნო აუდიტორიისთვის ჩვენებას უშუალოდ კონტენტის ნაკადში.

რით არის სასარგებლო Facebook Ads სერვისი თქვენი ბიზნესისთვის?

 

გჭირდებათ დახმარება შეთავაზებებთან დაკავშირებით? ჩვენს VisaConcierge ჩატბოტს შეუძლია დაგეხმაროთ!

დაუკავშირდით VisaConcierge ჩატბოტს, შეარჩიეთ Support360-ის ღილაკი მთავარ მენიუში და მიიღეთ დახმარება.