“შარქ თენქ საქართველო” პროექტი, რომელიც აკავშირებს სტარტაპებსა და ინვესტორებს

გამარჯვებულთა სია