• ოლიმპიურ და პარაოლიმპიურ თამაშებთან პარტნიორობა

    2032 წლის ჩათვლით Visa ოლიმპიური და პარაოლიმპიური თამაშების ოფიციალური პარტნიორია გადახდის ტექნოლოგიაში.

Visa-ს პარტნიორობა ოლიმპიურ და პარაოლიმპიურ თამაშებთან