უზრუნველყავით თქვენი ბარათის მფლობელების დაცულობა

შეიტყვეთ გადახდის ბარათების ინდუსტრიის მონაცემთა უსაფრთხოების სტანდარტის (PCI DSS) შესახებ.

შეიტყვეთ უსაფრთხოების განახლებული სტანდარტების შესახებ

PCI DSS-სთან შესაბამისობა

უსაფრთხოების სტანდარტი, რომელსაც ყველასთვის სარგებელი მოაქვს.
pcidss

პინ-კოდის უსაფრთხოების პროგრამა

pcidss

ანგარიშსწორების განაცხადის მონაცემთა უსაფრთხოების სტანდარტი (PA-DSS)

pcidss

თუ თქვენი ბარათის მფლობელის მონაცემების გაჟონვა მოხდა, მიიღეთ სასწრაფო ზომები.