გააუმჯობესეთ თქვენი მომხმარებლის გადახდის პროცესის გამოცდილება

Visa Sensory Branding თქვენს მომხმარებელს სთავაზობს თანმიმდევრული გადახდის გამოცდილებას,Visa-ს დადასტურებული ტრანზაქციებისთვის.

Welcome to sensory branding

As the payment industry evolves, consumers want to know they can securely use new payment methods. Visa Sensory Branding helps consumers feel confident when making purchases. Using sight, sound and a haptic vibration on applicable devices, it confirms an approved Visa transaction.
A smartwatch, a laptop, a smartphone, and a sales terminal all showing a circle with a checkmark in it and the word Approved below.

Discover the benefits to your business

There’s a surge in new payment methods around the world. Instill trust in your customers with a dependable payment experience they can expect.
Gold line.
Gold line.
Gold line.

Gain a competitive edge for your business

See how Visa Sensory Branding can help you attract customers and give your business an added advantage.
Speed represented by stopwatch icon.

Speed

Less than a second in length, Visa Sensory Branding was found to signal speed and convenience.²
Illustration of handshake for loyalty.

Loyalty

94 percent cited greater favorability toward merchants.³
Illustration of a shield with a checkmark in the corner representing trusted transactions.

Trust

Sensory branding helps to increase consumer confidence and sense of security.
Illustration of a circle with three smaller circles on it.

Familiarity

Visa Sensory Branding creates a more consistent payment experience.

Q+A

Get answers to frequently asked questions.