• გააუმჯობესეთ თქვენი მომხმარებლის გადახდის პროცესის გამოცდილება

    Visa Sensory Branding თქვენს მომხმარებელს სთავაზობს თანმიმდევრული გადახდის გამოცდილებას,Visa-ს დადასტურებული ტრანზაქციებისთვის.

A smartwatch, a laptop, a smartphone, and a sales terminal all showing a circle with a checkmark in it and the word Approved below.

Gold line.
Gold line.
Gold line.

Speed represented by stopwatch icon.

Speed

Less than a second in length, Visa Sensory Branding was found to signal speed and convenience.²
Illustration of handshake for loyalty.

Loyalty

94 percent cited greater favorability toward merchants.³
Illustration of a shield with a checkmark in the corner representing trusted transactions.

Trust

Sensory branding helps to increase consumer confidence and sense of security.
Illustration of a circle with three smaller circles on it.

Familiarity

Visa Sensory Branding creates a more consistent payment experience.