რისკების გადაწყვეტები ემიტენტებისთვის

Visa-ში, მსოფლიო გადასახადების დაცვა ნომერ პირველ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მოწინავე ტექნოლოგიებისა და ანალიტიკის გამოყენებით, ჩვენ შეგვიძლია საფუძვლიანად გავაანალიზოთ დღეში ნახევარ მილიარდ გადასახადზე მეტი, ამასთანავე შევამციროთ თაღლითობების რაოდენობა, თავიდან ავიცილოთ დარღვევები და განვახორციელოთ გადახდების ეკოსისტემის მთლიანობის დაცვა.

განახორციელეთ ინვესტირება ინტელექტუალურ სისტემებსა და ტექნოლოგიაში


ჩამოაყალიბეთ მმართველობის პროცესი

Visa-ს რისკების გადაწყვეტების შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით