• ყველა მიღებულია, ყველგან

    მრავალფეროვანი და ინკლუზიური სამუშაო ადგილი თქვენთვის.

Alfred F. Kelly, C.E.O. of Visa


Visa employee Erin, Financial Inclusion Team and Visa Women’s Network.
Visa employee Adam, Public Policy Team & Visa Pride (LGBTQ+).
Visa employee Otto, Innovation and Strategic Partnership Team.
Visa employee Carolina, Data Analytics Team.


Closeup of a woman smiling with three people on their laptops in the background.
A baby with its eyes closed lying in a bed being kissed by its parents who are lying on both sides.
Closeup portrait of a daughter embracing her mother.Berkeley Haas logo.
National Society of Black Engineers (NSBE) logo.
Grace Hopper Academy logo.
Out and Equal Workplace Advocates logo.
Hispanic IT Executive Council logo.
Catalyst logo.

Anita Borg logo.
Human Rights Campaign logo.
Bloomberg logo.

შეუერთდით Visa-ს გუნდს დღეს

ყოველთვის საუკეთესო ტალანტების ძიებაში ვართ.