თანხის გადახდისა და მიღების უფრო სწრაფი გზა

Visa Direct ხსნის რეალურ დროში 1მოხერხებულ ანგარიშიდან ანგარიშზე ელექტრონული გადახდის ბევრ შემთხვევას2

Visa Direct ეხმარება, მომხმარებელთა ცვალებადი საჭიროებების დაკმაყოფილებას

Visa Direct ბიზნესებს ეხმარება კონკურენტული უპირატესობის მოპოვებაში იმით, რომ ერგება მომხმარებელთა მუდმივად ცვალებად საჭიროებებს, მათ შორის შემდეგს: